STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
51 0909 67 3000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
52 0902 91 8000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
53 090 138 9000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
54 0902 71 9000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
55 0903 639000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
56 0906 75 9000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
57 0906 77 8000 Mobiphone 200,000 vnđ Trả sau Đặt mua
58 0899.33.36.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
59 0898.32.28.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
60 0898.32.29.69 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
61 0898.32.32.26 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
62 0898.32.35.29 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
63 0898.32.35.66 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
64 0898.32.38.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
65 0898.32.53.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
66 0898.32.53.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
67 0898.32.53.96 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
68 0898.32.55.35 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
69 0898.32.56.35 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
70 0898.32.59.66 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
71 0898.32.62.28 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
72 0898.32.62.66 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
73 0898.32.63.39 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
74 0898.32.63.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
75 0898.32.63.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
76 0898.32.63.58 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
77 0898.32.63.59 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
78 0898.32.65.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
79 0898.32.66.36 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
80 0898.32.68.33 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
81 0898.32.68.36 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
82 0898.32.69.93 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
83 0898.32.82.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
84 0898.32.82.29 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
85 0898.32.82.98 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
86 0898.32.85.86 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
87 0898.32.92.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
88 0898.32.92.89 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
89 0898.32.92.98 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
90 0898.32.96.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
91 0898.32.96.39 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
92 0898.32.98.58 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
93 0898.32.98.69 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
94 0898.52.23.29 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
95 0898.52.23.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
96 0898.52.26.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
97 0898.52.26.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
98 0898.52.26.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
99 0898.52.26.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
100 0898.52.28.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE