STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
2001 0906.93.92.55 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2002 0906.93.92.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2003 0906.93.89.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2004 0906.93.89.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2005 0906.93.89.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2006 0906.93.89.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2007 0906.93.89.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2008 0906.93.89.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2009 0906.93.88.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2010 0906.93.88.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2011 0906.93.88.26 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2012 0906.93.88.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2013 0906.93.86.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2014 0906.93.86.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2015 0906.93.86.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2016 0906.93.86.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2017 0906.93.86.26 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2018 0906.93.86.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2019 0906.93.86.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2020 0906.93.85.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2021 0906.93.85.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2022 0906.93.85.36 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2023 0906.93.83.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2024 0906.93.83.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2025 0906.93.83.26 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2026 0906.93.82.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2027 0906.93.82.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2028 0906.93.82.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2029 0906.93.82.55 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2030 0906.93.82.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2031 0906.93.82.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2032 0906.93.69.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2033 0906.93.69.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2034 0906.93.68.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2035 0906.93.68.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2036 0906.93.66.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2037 0906.93.66.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2038 0906.93.66.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2039 0906.93.66.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2040 0906.93.66.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2041 0906.93.65.26 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2042 0906.93.63.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2043 0906.93.63.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2044 0906.93.62.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2045 0906.93.62.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2046 0906.93.62.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2047 0906.93.59.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2048 0906.93.59.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2049 0906.93.58.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
2050 0906.93.58.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE