STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
51 0901.39.69.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
52 0901.39.69.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
53 0901.39.69.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
54 0901.39.69.35 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
55 0901.39.66.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
56 0901.39.66.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
57 0901.39.66.28 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
58 0901.39.66.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
59 0901.39.65.95 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
60 0901.39.65.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
61 0901.39.65.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
62 0901.39.65.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
63 0901.39.65.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
64 0901.39.65.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
65 0901.39.65.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
66 0901.39.65.28 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
67 0901.39.65.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
68 0901.39.63.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
69 0901.39.63.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
70 0901.39.63.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
71 0901.39.63.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
72 0901.39.63.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
73 0901.39.63.22 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
74 0901.39.62.95 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
75 0901.39.62.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
76 0901.39.62.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
77 0901.39.62.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
78 0901.39.62.56 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
79 0901.39.62.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
80 0901.39.59.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
81 0901.39.59.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
82 0901.39.59.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
83 0901.39.59.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
84 0901.39.59.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
85 0901.39.58.93 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
86 0901.39.58.65 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
87 0901.39.58.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
88 0901.39.58.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
89 0901.39.58.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
90 0901.39.58.35 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
91 0901.39.58.25 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
92 0901.39.56.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
93 0901.39.56.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
94 0901.39.56.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
95 0901.39.56.63 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
96 0901.39.56.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
97 0901.39.56.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
98 0901.39.56.35 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
99 0901.39.56.32 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
100 0901.39.56.23 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE