STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
151 0903.13.12.76 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
152 0901.18.11.76 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
153 0909.02.05.76 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
154 0903.15.12.78 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
155 0938.05.02.78 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
156 0934.03.07.78 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
157 0938.02.01.78 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
158 0938.04.02.78 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
159 0909.07.04.80 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
160 0932.01.07.80 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
161 0934.15.11.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
162 0934.03.06.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
163 0938.07.03.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
164 0932.08.07.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
165 0938.01.08.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
166 0909.18.10.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
167 0938.04.03.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
168 0938.16.12.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
169 0932.11.12.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
170 0934.18.12.84 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
171 0903.07.09.84 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
172 0934.13.10.84 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
173 0901.18.10.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
174 0932.07.02.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
175 0938.12.11.85 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
176 0901.19.12.87 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
177 0938.13.12.87 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
178 0903.18.12.90 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
179 0932.03.07.90 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
180 0938.15.11.90 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
181 0907.16.10.91 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
182 0903.05.08.91 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
183 0938.01.07.91 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
184 0934.06.06.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
185 0938.05.01.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
186 0907.11.10.93 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
187 0907.05.09.93 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
188 0938.06.05.93 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
189 0934.15.12.94 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
190 0932.14.12.94 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
191 0909.13.12.94 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
192 0901.19.10.94 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
193 0903.14.12.95 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
194 0903.16.12.95 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
195 0903.13.11.97 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
196 0903.14.11.97 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
197 0901.19.12.97 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
198 0901.18.12.97 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
199 0934.05.02.98 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
200 0932.13.10.98 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE