STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
101 0934.08.05.04 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
102 0934.10.12.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
103 0938.12.12.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
104 0903.19.10.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
105 0932.06.01.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
106 0934.09.01.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
107 0932.09.02.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
108 0938.05.10.05 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
109 0903.17.10.06 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
110 0903.17.11.06 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
111 0903.15.11.06 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
112 0909.19.11.07 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
113 0903.15.11.07 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
114 0934.15.12.70 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
115 0909.08.05.70 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
116 0938.10.11.70 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
117 0901.18.10.71 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
118 0903.08.07.71 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
119 0901.19.12.71 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
120 0903.16.12.71 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
121 0934.06.02.71 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
122 0907.19.10.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
123 0901.19.11.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
124 0934.05.03.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
125 0938.13.11.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
126 0932.08.08.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
127 0938.09.02.72 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
128 0901.18.10.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
129 0909.18.10.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
130 0907.12.11.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
131 0901.18.11.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
132 0907.14.11.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
133 0903.18.11.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
134 0909.05.02.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
135 0938.04.03.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
136 0932.02.08.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
137 0901.18.12.74 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
138 0901.19.12.74 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
139 0903.08.06.74 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
140 0903.07.08.74 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
141 0909.12.10.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
142 0903.13.11.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
143 0903.08.06.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
144 0909.01.06.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
145 0901.19.10.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
146 0903.02.09.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
147 0932.04.05.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
148 0938.08.09.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
149 0938.19.12.76 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
150 0938.16.12.76 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE