STT Số ĐT Mạng Giá Hình thức Đặt mua
101 0931.47.22.48 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
102 0931.48.77.49 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
103 0931.81.33.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
104 0931.81.44.82 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
105 0931.82.44.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
106 0931.82.99.83 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
107 0931.83.77.84 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
108 0931.85.33.86 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
109 0932.14.44.15 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
110 0932.16.99.17 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
111 0932.61.22.62 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
112 0932.74.55.75 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
113 0934.12.33.13 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
114 0938.11.44.12 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
115 0938.12.99.13 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
116 0938.17.55.18 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
117 0938.46.22.47 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
118 0938.46.33.47 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
119 0938.51.77.52 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
120 0938.52.22.53 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
121 0938.53.11.54 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
122 0938.56.99.57 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
123 0938.63.33.64 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
124 0938.72.11.73 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
125 0938.91.66.92 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua
126 0938.93.22.94 Mobiphone 150,000 vnđ Trả sau Đặt mua

HOTLINE 24/7

tong-dai-sim-tra-sau-mobi-fone

Sim Mobifone Sinh nhật

sim-mobi-ngay-thang-nam-sinh

THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau:

♦ Cá nhân CMND cấp tại TpHCM: Bản photo CMND đứng tên 5 sim/người

 Cá nhân CMND tỉnh khác: CMND + hộ khẩu hoặc KT3

♦ Doanh nghiệp: bản Photo GPKD

Lưu ý: anh/chị có CMND tỉnh cấp nhớ chuẩn bị bản photo HK trước khi giao dịch để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Nếu bản photo đã công chứng thì thời hạn công chứng phải còn 6 tháng. HK nên photo từ bản gốc không cần công chứng vẫn được mail

 

DẠNG SIM SỐ HOTLINE